24.3.2008 JoensuuTietosuojaseloste tietokannan henkilöhistoriaosuudesta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)


1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Joensuun seutukirjaston maakuntaosasto
Yhteystiedot: Koskikatu 25, PL 114 80101 Joensuu, P: (013) 267 7111 (vaihde).
Telefax (013) 267 6210. Kirjaston yleinen sähköpostiosoite on kirjasto@jns.fi

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Merja Eronen, kirjastovirkailija
Yhteystiedot: Koskikatu 25, PL 114 80101 Joensuu. P: 050 315 6598

3 Rekisterin nimi

Latvavesiltä – Pohjoiskarjalaisia kirjailijoita

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tietokanta esittelee pohjoiskarjalaista kirjallisuutta ja kirjailijoita.
Se on henkilömatrikkeli.

5 Rekisterin tietosisältö

Tietokanta on Joensuun seutukirjaston maakuntaosaston ylläpitämä
bibliografia ja henkilömatrikkeli. Sitä ei julkaista tai levitetä painetussa muodossa.

Kunkin kirjailijan kohdalla tallennetaan ensisijaisesti kirjailijan teostiedot, tekstiote
tuotannosta sekä kansikuvia kirjailijan kirjoittamista kirjoista.

Kirjailijasta itsestään tallennetaan nimi/nimet, syntymävuosi, mahdollinen kuolinvuosi
ja kirjailijan kytkös Pohjois-Karjalaan. Elossa olevista, tavoitetuista kirjailijoista
tallennetaan heidän itsensä tietokantaa varten antamansa tiedot: syntymäpaikka ja -aika,
kotipaikka, perhesuhteet, ura, meriitit, elämänhistoria, valokuva ja kuvaan mahdollisesti
liittyvät tiedot. Joensuun maakuntakirjasto voi jättää julkaisematta sellaiset kirjailijan
antamat tiedot, jos ne eivät liity kirjailijaan itseensä tai hänen kirjalliseen
tuotantoonsa ja jos ne esimerkiksi loukkaavat kolmannen osapuolen henkilötietosuojaa.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Kirjailijoiden itsensä tietokantaa varten antamat tiedot. Edesmenneitä kirjailijoita
koskevien tietojen lähteinä käytetään muita julkaistuja kirjailijamatrikkeleita sekä
hakuteoksia. Tietokannassa käytetyissä tekstiotteissa mainitaan lähde.
Tekijänoikeudenalaisissa kuvissa mainitaan copyright.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Rekisteri on internetissä avoimella sivustolla.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa säilytetään Joensuun seutukirjaston Maakuntaosastolla.
Se on tarkoitettu vain Joensuun maakuntakirjaston oman käyttöön, eikä sitä
luovuteta ulkopuolisille.
Latvavesiltä – Pohjoiskarjalaisia kirjailijoita -tietokanta on Internetissä
kaikkien avoimessa käytössä.

9 Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Tietokantaan rekisteröidyillä kirjailijoilla on tietosuojalain §26 perusteella
oikeus tarkistaa tietonsa. Tiedot ovat vapaasti nähtävillä Internetin kautta.
Manuaaliseen aineistoon liittyvät tarkistukset voi osoittaa Joensuun seutukirjaston
maakuntaosastolle Seija Salmiselle (katso kohta 2).

10 Tiedon korjaaminen

Tietokannan puutteelliset, virheelliset ja tarpeettomat tiedot korjataan
välittömästi. Korjauspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti Joensuun
seutukirjaston maakuntaosastolle Seija Salmiselle (katso kohta 2).
Tietokannan ylläpitäjä voi jättää julkaisematta sellaiset kirjailijan
antamat tiedot, jotka eivät liity kirjailijaan itseensä tai hänen
kirjalliseen tuotantoon ja jotka esimerkiksi loukkaavat kolmannen
osapuolen (kuten avio- tai avopuoliso, lapset, vanhemmat) henkilötietosuojaa.
Näissä tapauksissa rekisteröity saa selvityksen kirjallisesti.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Kirjailija voi kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn
(HetiL 30 §:ssä säädetty rekisteröidyn oikeus). Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena
ja lähettää yhteyshenkilölle (katso kohta 2).