Mustonen O.A.F.

Lönnbohm Oskar Anders Ferdinand


Runot

Ruskopilviä. (Yhdessä Anni Lönnbohmin kanssa) Savolan kirjakauppa 1963

Muu tuotanto

Myös lehtiartikkeleita ja toimituksia.

Tekstiote

Käki alkoi lemmen kukuntansa,
pääsky leijaa toistaan suosiellen,
satakielin kerttu innoissansa
tuntehistaan laulaa liverrellen.

Rastas koivuhun vie heinänkortta,
hippiäinen etsii tuvan ortta,
yksin vain me käymme mieron rantaa.

Luoja tiesi, kunne matkat antaa,
kunne tuuli tuttavansa kantaa.

[Ruskopilviä. Savolan kirjakauppa 1963, s. 79]


03.04.2019