Rauanheimo Reino

(Vuoteen 1906 Järnefelt)


Kertomakirjallisuus

Luostarin kasvatti : kertomus vanhasta Karjalasta. WSOY 1927

Aamusta iltaan. WSOY 1930

Kultavasikka. WSOY 1935

Hiljainen pirtti. Otava 1936

Uhrisavu. WSOY 1937

Hangas : romaani suomalaisesta suurteollisuudesta. WSOY 1944

Taikapiiri. WSOY 1945

Aseveli-ilta. WSOY 1947

Tulvan päivä on tuleva. WSOY 1951

Näytelmät

Raskas taival : näytelmä nykyisestä ajatusten ja tekojen murroskaudesta. WSOY 1941

Muu tuotanto

Suomennoksia, toimitettuja teoksia.

Tekstiote

”Kansakunnan työ varttuu siitä, että jokainen luo oman työnsä ja tehtävänsä ja luo sen samalla täydelliseksi. Tehdessään työtä omaksi hyväkseen jokaisen on samalla uurastettava myös yleisen kehityksen hyväksi. Ei riitä esimerkiksi se, että ihminen on sivistynyt. Pelkällä sivistyksellä ei ole suurtakaan merkitystä, ellei sitä voida käyttää myös yhteiseksi hyväksi. Sillä lukukammioissa nähty työn vaiva menee hukkaan, jos sieltä saatua tietoa ei käytetä kehitykseen. Samoin kauppamiehen raha ei merkitse valtaa, ellei rahan voimalla luoda uutta ja kelvollista. Ja rahaahan täytyy olla niillä toisillakin, jotka hänen kaupastansa ostavat. Sanalla sanoen: kaikki sellainen sivistys ja sellainen rikkaus, joka ei ole hedelmällisessä toiminnassa jonkin yleisen päämäärän saavuttamiseksi – kaikki sellainen on turhaa ja pintapuolista kiiltoa.”

- Mutta… Tällainen moittiva sävy ei kelpaa, vaan minun on samalla pystyttävä osoittamaan sekin, mihin on pyrittävä. Haukkua voi kuka tahansa, mutta vaikeampi on löytää neuvovat sanat.

[Tulvan päivä on tuleva. WSOY 1951, s. 6-7]


10.04.2019